OPR

De ondersteuningsplanraad

In de ondersteuningsplanraad van Aandacht+ zitten ouders en personeel van de scholen.

Namens de ouders

Emelwerda CollegeĀ  – Ina de Jong

Aeres VMBO – Carin Smeets

Berechja College – Liesbeth Pasterkamp

Zuyderzee Lyceum – vacant

Namens het personeel

Aeres PrO  –  Dennis Noor

Bonifatius  – Amanda Prijs / Sanne Schrijer

Emelwerda College – Martine Bakker (voorz)

De Optimist – Janneke Douma

De Zonnebloemschool – Thijs Haaksma

Zuyderzee lyceum – Marlijn Borgijink