VO>VSO

 

Indien het VO handelingsverlegen is en niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen, kunnen zij de leerling inbrengen in de vergadering van de PCLT (Permanente Commissie Leerlingenzorg – Toelating). Het VO moet dan de leerling voorafgaand aan de vergadering aanmelden in Topdossier. Dit is een digitale omgeving waarin een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO aangevraagd kan worden. Indien er door de PCLT-leden besloten wordt dat het VSO het meest passend is, wordt de TLV afgegeven. Hiermee is de leerling toelaatbaar tot het VSO. Indien de geldigheid van de TLV bijna verstreken is, dient de VSO-school een herindicatie aan te vragen bij Aandacht+.

Na afloop van de geldigheid van een TLV kan een herindicatie aangevraagd worden door de VSO-school. 

 

23.01 aandacht-plus-banner-website-1920x1080px_V2-2