VO-VSO

Aanvraag TLV

Voor de aanvraag van een TLV maakt Aandacht+ gebruik van Topdossier.

Leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, worden besproken in de PCLT van Aandacht+. De PCLT beslist over het afgeven van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). Zonder TLV is het niet mogelijk ingeschreven te staan in het VSO.

Na afloop van de geldigheid van een TLV kan een herindicatie aangevraagd worden door de VSO-school.

23.01 aandacht-plus-banner-website-1920x1080px_V2-2